SEMINAR DE PROFIL

A        V         I      Z

 

 

În cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil  al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 21 decembrie 2018 ,  ora 1100,  va avea loc examinarea tezei de doctor în științe tehnice,  la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema  “Perfecționarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe”, prezentată de dna HRISTEVA OXANA, efectuată sub conducerea dlui dr. hab.,prof.univ. Nicolae Taran..                                             

                                                                         

A        V         I      Z

În cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil  al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 21  decembrie 2018 ,  ora 1300  va avea loc examinarea tezei de doctor în științe tehnice,  la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema  ”Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor”, prezentată de dl ROȘCA  OLEG, efectuată sub conducerea dnei dr. hab. Eugenia Soldatenco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

         

 

Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         

 

Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59