susținerea tezei de doctor în științe agricole

Aviz sustinere

A        V         I      Z

În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat

Д 62.411.07-02 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 24 octombrie 2017 ,  ora 1400  va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole, la specialitatea 411.07 „Viticultură”, cu tema ”Optimizarea unor procedee tehnologice la cultivarea soiurilor de struguri pentru masă”, prezentată de dna CUCU VALENTINA, efectuată sub conducerea dlui doctor habilitat, Mihail Cuharschi.