About Author: admin

No information is provided by the author.

Posts by admin

SEMINAR DE PROFIL

A        V         I      Z

 

 

În cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil  al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 21 decembrie 2018 ,  ora 1100,  va avea loc examinarea tezei de doctor în științe tehnice,  la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema  “Perfecționarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe”, prezentată de dna HRISTEVA OXANA, efectuată sub conducerea dlui dr. hab.,prof.univ. Nicolae Taran..                                             

                                                                         

A        V         I      Z

În cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil  al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 21  decembrie 2018 ,  ora 1300  va avea loc examinarea tezei de doctor în științe tehnice,  la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema  ”Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor”, prezentată de dl ROȘCA  OLEG, efectuată sub conducerea dnei dr. hab. Eugenia Soldatenco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

         

 

Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         

 

Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Aviz

A    V    I    Z

Prin prezenta, Vă informăm că şedinţa Consiliului Ştiinţific al Institutului   Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare va avea loc la 30 mai 2018,  ora 1000,

pe adresa (mun. Chişinău, or. Codru, str. Vierul, 59)

           O R D I N E A   D E   Z I:

  1. Starea terenurilor experimentale. Examinarea situaţiei  cu privire la evaluarea, exploatarea, completarea şi menţinerea  genofondurilor  pomicol, viticol, legumicol, colecțiilor ramurale de m/o pentru industria vinicolă și pentru industria alimentară.

         Raportori:    doctor habilitat, Mihail Rapcea , doctor habilitat,  Nicolae Taran,

                              doctor habilitat, Petru Iliev, doctor Tudor Cazac, doctor  Ghenadie Coev.

  1. Starea și producerea arbuștilor fructiferi în R. Moldova.

               Raportor:         doctor  Parascovia  Sava

 Producerea materialului săditor devirozat viticol și pomicol.

    Raportor:         doctor Victor Bondarciuc

                             doctor Leonid  Prodaniuc

 Diverse

Articole despre Pomicultură, Viticultură, Vinificație și Tehnologii Alimentare